[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-D No.10
Ground Plane Detection with a New Local Disparity Texture Descriptor
Kangru WANG, Lei QU, Lili CHEN, Jiamao LI, Yuzhang GU, Dongchen ZHU, Xiaolin ZHANG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240