Keyword : revision


CLCMiner: Detecting Cross-Language Clones without Intermediates
Xiao CHENG Zhiming PENG Lingxiao JIANG Hao ZHONG Haibo YU Jianjun ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/02/01
Vol. E100-D  No. 2 ; pp. 273-284
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
cross-language clonecode clonerevisiondiffsimilarity
 Summary | Full Text:PDF(959.6KB)