Keyword : flipping rules


Fast-Converging Flipping Rules for Symbol Flipping Decoding of Non-Binary LDPC Codes
Zhanzhan ZHAO Xiaopeng JIAO Jianjun MU Yu-Cheng HE Junjun GUO 
Publication:   
Publication Date: 2019/07/01
Vol. E102-A  No. 7 ; pp. 930-933
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Coding Theory
Keyword: 
non-binary LDPC codessymbol flipping decodingflipping rules
 Summary | Full Text:PDF