Keyword : HEVC


A CNN-Based Optimal CTU λ Decision for HEVC Intra Rate Control
Lili WEI Zhenglong YANG Zhenming WANG Guozhong WANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/10/01
Vol. E104-D  No. 10 ; pp. 1766-1769
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra rate controlCNNrate distortion optimization
 Summary | Full Text:PDF

4K 120fps HEVC Encoder with Multi-Chip Configuration
Yuya OMORI Ken NAKAMURA Takayuki ONISHI Daisuke KOBAYASHI Tatsuya OSAWA Hiroe IWASAKI 
Publication:   
Publication Date: 2021/07/01
Vol. E104-B  No. 7 ; pp. 749-759
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Future Directions of Research and Development on Communication Quality)
Category: 
Keyword: 
HEVCencoderhigh frame ratelow delaytemporal scalability
 Summary | Full Text:PDF

Low Delay 4K 120fps HEVC Decoder with Parallel Processing Architecture
Ken NAKAMURA Daisuke KOBAYASHI Yuya OMORI Tatsuya OSAWA Takayuki ONISHI Koyo NITTA Hiroe IWASAKI 
Publication:   
Publication Date: 2020/03/01
Vol. E103-C  No. 3 ; pp. 77-84
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Low-Power and High-Speed Chips)
Category: 
Keyword: 
HEVCdecoderhigh frame ratetemporal scalability
 Summary | Full Text:PDF

A Foreground-Background-Based CTU λ Decision Algorithm for HEVC Rate Control of Surveillance Videos
Zhenglong YANG Guozhong WANG GuoWei TENG 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3 ; pp. 670-674
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCsegmentationsurveillance videosλ decision
 Summary | Full Text:PDF

Fast Intra Prediction and CU Partition Algorithm for Virtual Reality 360 Degree Video Coding
Zhi LIU Cai XU Mengmeng ZHANG Wen YUE 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3 ; pp. 666-669
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
360 degree videoCMP formatHEVCfast intra coding
 Summary | Full Text:PDF

A Rate Perceptual-Distortion Optimized Video Coding HEVC
Bumshik LEE Jae Young CHOI 
Publication:   
Publication Date: 2018/12/01
Vol. E101-D  No. 12 ; pp. 3158-3169
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCSSIMperceptual video coding
 Summary | Full Text:PDF

Fast CU Termination Algorithm with AdaBoost Classifier in HEVC Encoder
Yitong LIU Wang TIAN Yuchen LI Hongwen YANG 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-D  No. 9 ; pp. 2220-2223
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Picture Coding and Image Media Processing)
Category: 
Keyword: 
HEVCfast algorithmearly terminationAdaBoost
 Summary | Full Text:PDF

A Simple and Fast CU Division Algorithm for HEVC Intra Prediction
Yankang WANG Ryota TAKAGI Genki YOSHITAKE 
Publication:   
Publication Date: 2017/05/01
Vol. E100-D  No. 5 ; pp. 1140-1143
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra predictionCU divisionQuadtree-Structure
 Summary | Full Text:PDF

Fast Intra Coding Algorithm for HEVC Based on Decision Tree
Jia QIN Huihui BAI Mengmeng ZHANG Yao ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/05/01
Vol. E100-A  No. 5 ; pp. 1274-1278
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
HEVCcoding unit decisionintra predictiondecision treeoffline training
 Summary | Full Text:PDF

A Low-Power VLSI Architecture for HEVC De-Quantization and Inverse Transform
Heming SUN Dajiang ZHOU Shuping ZHANG Shinji KIMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/12/01
Vol. E99-A  No. 12 ; pp. 2375-2387
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: 
Keyword: 
HEVCde-quantizationinverse transformlow-powerlow-costvideo coding
 Summary | Full Text:PDF

Fast Coding Unit Size Decision Based on Probabilistic Graphical Model in High Efficiency Video Coding Inter Prediction
Xiantao JIANG Tian SONG Wen SHI Takafumi KATAYAMA Takashi SHIMAMOTO Lisheng WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/11/01
Vol. E99-D  No. 11 ; pp. 2836-2839
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCCU sizeencoding complexityprobability graphical model
 Summary | Full Text:PDF

Fast Intra Mode Decision for Screen Contents Coding in HEVC
Yong-Jo AHN Xiangjian WU Donggyu SIM Woo-Jin HAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/09/01
Vol. E99-D  No. 9 ; pp. 2410-2412
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra codingscreen contents codingfast mode decision
 Summary | Full Text:PDF

Fast Coding Unit Size Decision in HEVC Intra Coding
Tao FAN Guozhong WANG Xiwu SHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/07/01
Vol. E99-D  No. 7 ; pp. 1953-1956
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCCUsize decisionintra coding
 Summary | Full Text:PDF

Hardware Oriented Enhanced Category Determination Based on CTU Boundary Deblocking Strength Prediction for SAO in HEVC Encoder
Gaoxing CHEN Zhenyu PEI Zhenyu LIU Takeshi IKENAGA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/04/01
Vol. E99-A  No. 4 ; pp. 788-797
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
HEVCsample adaptive offsetcategory determinationhardware oriented
 Summary | Full Text:PDF

High Efficiency CU Depth Prediction Algorithm for High Resolution Applications of HEVC
Xiantao JIANG Tian SONG Wen SHI Takashi SHIMAMOTO Lisheng WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/12/01
Vol. E98-A  No. 12 ; pp. 2528-2536
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
HEVCCU sizeinter predictionvideo codingmotion consistency
 Summary | Full Text:PDF

Spatio-Temporal Prediction Based Algorithm for Parallel Improvement of HEVC
Xiantao JIANG Tian SONG Takashi SHIMAMOTO Wen SHI Lisheng WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/11/01
Vol. E98-A  No. 11 ; pp. 2229-2237
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: 
Keyword: 
HEVCspatio-temporal predictionparallel processingcomplexity
 Summary | Full Text:PDF

Fast CU Splitting in HEVC Intra Coding for Screen Content Coding
Mengmeng ZHANG Yang ZHANG Huihui BAI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-D  No. 2 ; pp. 467-470
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCscreen contentintra predictionfast CU splitting
 Summary | Full Text:PDF

A Low-Cost VLSI Architecture of Multiple-Size IDCT for H.265/HEVC
Heming SUN Dajiang ZHOU Peilin LIU Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/12/01
Vol. E97-A  No. 12 ; pp. 2467-2476
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
HEVCIDCTSRAMarea-efficientvideo coding
 Summary | Full Text:PDF

Just Noticeable Difference Based Fast Coding Unit Partition in HEVC Intra Coding
Meng ZHANG Huihui BAI Meiqin LIU Anhong WANG Mengmeng ZHANG Yao ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/12/01
Vol. E97-A  No. 12 ; pp. 2680-2683
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
video codingHEVCJNDcoding bits
 Summary | Full Text:PDF

Fast Mode and Depth Decision for HEVC Intra Prediction Based on Edge Detection and Partition Reconfiguration
Gaoxing CHEN Lei SUN Zhenyu LIU Takeshi IKENAGA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/11/01
Vol. E97-A  No. 11 ; pp. 2130-2138
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: 
Keyword: 
HEVCintra predictionpartitioningmode decisiongradient
 Summary | Full Text:PDF

Skipping Prediction Directions Based on the Cost Relationship between Multi-Directional Predictions for an HEVC Encoder
Chae Eun RHEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/09/01
Vol. E97-D  No. 9 ; pp. 2541-2544
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCH.264/AVCprediction directionmode decision
 Summary | Full Text:PDF

Alternative Intra Prediction for Screen Content Coding in HEVC
Yangbin LIM Si-Woong LEE Haechul CHOI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/09/01
Vol. E97-D  No. 9 ; pp. 2537-2540
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
intra predictionscreen content codingHEVC
 Summary | Full Text:PDF

Fast Transform Unit Decision for HEVC
Jangbyung KANG Jin-Soo KIM Jae-Gon KIM Haechul CHOI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/08/01
Vol. E97-D  No. 8 ; pp. 2205-2208
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCtransform unitfast encoding
 Summary | Full Text:PDF

A Pipelined Architecture for Intra PU Encoding in HEVC
Yunpyo HONG Juwon BYUN Youngjo KIM Jaeseok KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/06/01
Vol. E97-A  No. 6 ; pp. 1439-1442
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
HEVCIntra predictionrough mode decision (RMD)rate distortion optimization (RDO)pipelining
 Summary | Full Text:PDF

Texture Direction Based Optimization for Intra Prediction in HEVC
Zhengcong WANG Peng WANG Hongguang ZHANG Hongjun ZHANG Shibao ZHENG Li SONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/05/01
Vol. E97-D  No. 5 ; pp. 1390-1393
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra predictiontexture directioncomplexity reductionquad-tree structure
 Summary | Full Text:PDF

A Fast Intra Prediction Method Using the Distribution of Adjacent Pixels in HEVC
Youngjo KIM Juwon BYUN Jaeseok KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/01/01
Vol. E97-A  No. 1 ; pp. 444-447
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
HEVCintra-mode codingvideo codingvideo compression
 Summary | Full Text:PDF

A High Performance HEVC De-Blocking Filter and SAO Architecture for UHDTV Decoder
Jiayi ZHU Dajiang ZHOU Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/12/01
Vol. E96-A  No. 12 ; pp. 2612-2622
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
DBFSAOHEVCpipeline
 Summary | Full Text:PDF

A Unified Forward/Inverse Transform Architecture for Multi-Standard Video Codec Design
Sha SHEN Weiwei SHEN Yibo FAN Xiaoyang ZENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/07/01
Vol. E96-A  No. 7 ; pp. 1534-1542
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
HEVCinteger DCT/IDCTHadamard transforminput-muxed constant multipliermulti-standard video coding
 Summary | Full Text:PDF

A Dual-Mode Deblocking Filter Design for HEVC and H.264/AVC
Muchen LI Jinjia ZHOU Dajiang ZHOU Xiao PENG Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/06/01
Vol. E96-A  No. 6 ; pp. 1366-1375
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Circuit, System, and Computer Technologies)
Category: 
Keyword: 
HEVCH.264/AVCdeblocking filterdual-modelow powerSHVHD
 Summary | Full Text:PDF

All-Zero Block-Based Optimization for Quadtree-Structured Prediction and Residual Encoding in High Efficiency Video Coding
Guifen TIAN Xin JIN Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-A  No. 4 ; pp. 769-779
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
HEVCall-zero blockvariable block sizeresidual encoding
 Summary | Full Text:PDF

Early Decision of Prediction Direction with Hierarchical Correlation for HEVC Compression
Chae Eun RHEE Hyuk-Jae LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-D  No. 4 ; pp. 972-975
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCH.264/AVCprediction directionmode decision
 Summary | Full Text:PDF

Content Adaptive Hierarchical Decision of Variable Coding Block Sizes in High Efficiency Video Coding for High Resolution Videos
Guifen TIAN Xin JIN Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-A  No. 4 ; pp. 780-789
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
video codingHEVCcontent adaptivevariable block sized predictionsum of absolute quantized residual coefficient
 Summary | Full Text:PDF