Keyword : HEVC


A CNN-Based Optimal CTU λ Decision for HEVC Intra Rate Control
Lili WEI Zhenglong YANG Zhenming WANG Guozhong WANG 
Publication:   
Publication Date: 2021/10/01
Vol. E104-D  No. 10 ; pp. 1766-1769
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra rate controlCNNrate distortion optimization
 Summary | Full Text:PDF(433.7KB)

4K 120fps HEVC Encoder with Multi-Chip Configuration
Yuya OMORI Ken NAKAMURA Takayuki ONISHI Daisuke KOBAYASHI Tatsuya OSAWA Hiroe IWASAKI 
Publication:   
Publication Date: 2021/07/01
Vol. E104-B  No. 7 ; pp. 749-759
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Future Directions of Research and Development on Communication Quality)
Category: 
Keyword: 
HEVCencoderhigh frame ratelow delaytemporal scalability
 Summary | Full Text:PDF(3.3MB)

Low Delay 4K 120fps HEVC Decoder with Parallel Processing Architecture
Ken NAKAMURA Daisuke KOBAYASHI Yuya OMORI Tatsuya OSAWA Takayuki ONISHI Koyo NITTA Hiroe IWASAKI 
Publication:   
Publication Date: 2020/03/01
Vol. E103-C  No. 3 ; pp. 77-84
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Low-Power and High-Speed Chips)
Category: 
Keyword: 
HEVCdecoderhigh frame ratetemporal scalability
 Summary | Full Text:PDF(2.8MB)

A Foreground-Background-Based CTU λ Decision Algorithm for HEVC Rate Control of Surveillance Videos
Zhenglong YANG Guozhong WANG GuoWei TENG 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3 ; pp. 670-674
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCsegmentationsurveillance videosλ decision
 Summary | Full Text:PDF(2.8MB)

Fast Intra Prediction and CU Partition Algorithm for Virtual Reality 360 Degree Video Coding
Zhi LIU Cai XU Mengmeng ZHANG Wen YUE 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3 ; pp. 666-669
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
360 degree videoCMP formatHEVCfast intra coding
 Summary | Full Text:PDF(934.2KB)

A Rate Perceptual-Distortion Optimized Video Coding HEVC
Bumshik LEE Jae Young CHOI 
Publication:   
Publication Date: 2018/12/01
Vol. E101-D  No. 12 ; pp. 3158-3169
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCSSIMperceptual video coding
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)

Fast CU Termination Algorithm with AdaBoost Classifier in HEVC Encoder
Yitong LIU Wang TIAN Yuchen LI Hongwen YANG 
Publication:   
Publication Date: 2018/09/01
Vol. E101-D  No. 9 ; pp. 2220-2223
Type of Manuscript:  Special Section LETTER (Special Section on Picture Coding and Image Media Processing)
Category: 
Keyword: 
HEVCfast algorithmearly terminationAdaBoost
 Summary | Full Text:PDF(280.2KB)

A Simple and Fast CU Division Algorithm for HEVC Intra Prediction
Yankang WANG Ryota TAKAGI Genki YOSHITAKE 
Publication:   
Publication Date: 2017/05/01
Vol. E100-D  No. 5 ; pp. 1140-1143
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra predictionCU divisionQuadtree-Structure
 Summary | Full Text:PDF(980.5KB)

Fast Intra Coding Algorithm for HEVC Based on Decision Tree
Jia QIN Huihui BAI Mengmeng ZHANG Yao ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/05/01
Vol. E100-A  No. 5 ; pp. 1274-1278
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
HEVCcoding unit decisionintra predictiondecision treeoffline training
 Summary | Full Text:PDF(3.6MB)

A Low-Power VLSI Architecture for HEVC De-Quantization and Inverse Transform
Heming SUN Dajiang ZHOU Shuping ZHANG Shinji KIMURA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/12/01
Vol. E99-A  No. 12 ; pp. 2375-2387
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: 
Keyword: 
HEVCde-quantizationinverse transformlow-powerlow-costvideo coding
 Summary | Full Text:PDF(3MB)

Fast Coding Unit Size Decision Based on Probabilistic Graphical Model in High Efficiency Video Coding Inter Prediction
Xiantao JIANG Tian SONG Wen SHI Takafumi KATAYAMA Takashi SHIMAMOTO Lisheng WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/11/01
Vol. E99-D  No. 11 ; pp. 2836-2839
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCCU sizeencoding complexityprobability graphical model
 Summary | Full Text:PDF(220.2KB)

Fast Intra Mode Decision for Screen Contents Coding in HEVC
Yong-Jo AHN Xiangjian WU Donggyu SIM Woo-Jin HAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/09/01
Vol. E99-D  No. 9 ; pp. 2410-2412
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra codingscreen contents codingfast mode decision
 Summary | Full Text:PDF(278.6KB)

Fast Coding Unit Size Decision in HEVC Intra Coding
Tao FAN Guozhong WANG Xiwu SHANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/07/01
Vol. E99-D  No. 7 ; pp. 1953-1956
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCCUsize decisionintra coding
 Summary | Full Text:PDF(793.9KB)

Hardware Oriented Enhanced Category Determination Based on CTU Boundary Deblocking Strength Prediction for SAO in HEVC Encoder
Gaoxing CHEN Zhenyu PEI Zhenyu LIU Takeshi IKENAGA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/04/01
Vol. E99-A  No. 4 ; pp. 788-797
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
HEVCsample adaptive offsetcategory determinationhardware oriented
 Summary | Full Text:PDF(8.7MB)

High Efficiency CU Depth Prediction Algorithm for High Resolution Applications of HEVC
Xiantao JIANG Tian SONG Wen SHI Takashi SHIMAMOTO Lisheng WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/12/01
Vol. E98-A  No. 12 ; pp. 2528-2536
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
HEVCCU sizeinter predictionvideo codingmotion consistency
 Summary | Full Text:PDF(2.1MB)

Spatio-Temporal Prediction Based Algorithm for Parallel Improvement of HEVC
Xiantao JIANG Tian SONG Takashi SHIMAMOTO Wen SHI Lisheng WANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/11/01
Vol. E98-A  No. 11 ; pp. 2229-2237
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: 
Keyword: 
HEVCspatio-temporal predictionparallel processingcomplexity
 Summary | Full Text:PDF(2MB)

Fast CU Splitting in HEVC Intra Coding for Screen Content Coding
Mengmeng ZHANG Yang ZHANG Huihui BAI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2015/02/01
Vol. E98-D  No. 2 ; pp. 467-470
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCscreen contentintra predictionfast CU splitting
 Summary | Full Text:PDF(580.2KB)

A Low-Cost VLSI Architecture of Multiple-Size IDCT for H.265/HEVC
Heming SUN Dajiang ZHOU Peilin LIU Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/12/01
Vol. E97-A  No. 12 ; pp. 2467-2476
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
HEVCIDCTSRAMarea-efficientvideo coding
 Summary | Full Text:PDF(3.1MB)

Just Noticeable Difference Based Fast Coding Unit Partition in HEVC Intra Coding
Meng ZHANG Huihui BAI Meiqin LIU Anhong WANG Mengmeng ZHANG Yao ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/12/01
Vol. E97-A  No. 12 ; pp. 2680-2683
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
video codingHEVCJNDcoding bits
 Summary | Full Text:PDF(742.1KB)

Fast Mode and Depth Decision for HEVC Intra Prediction Based on Edge Detection and Partition Reconfiguration
Gaoxing CHEN Lei SUN Zhenyu LIU Takeshi IKENAGA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/11/01
Vol. E97-A  No. 11 ; pp. 2130-2138
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Smart Multimedia & Communication Systems)
Category: 
Keyword: 
HEVCintra predictionpartitioningmode decisiongradient
 Summary | Full Text:PDF(1.4MB)

Skipping Prediction Directions Based on the Cost Relationship between Multi-Directional Predictions for an HEVC Encoder
Chae Eun RHEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/09/01
Vol. E97-D  No. 9 ; pp. 2541-2544
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCH.264/AVCprediction directionmode decision
 Summary | Full Text:PDF(690.1KB)

Alternative Intra Prediction for Screen Content Coding in HEVC
Yangbin LIM Si-Woong LEE Haechul CHOI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/09/01
Vol. E97-D  No. 9 ; pp. 2537-2540
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
intra predictionscreen content codingHEVC
 Summary | Full Text:PDF(726.4KB)

Fast Transform Unit Decision for HEVC
Jangbyung KANG Jin-Soo KIM Jae-Gon KIM Haechul CHOI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/08/01
Vol. E97-D  No. 8 ; pp. 2205-2208
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCtransform unitfast encoding
 Summary | Full Text:PDF(653.8KB)

A Pipelined Architecture for Intra PU Encoding in HEVC
Yunpyo HONG Juwon BYUN Youngjo KIM Jaeseok KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/06/01
Vol. E97-A  No. 6 ; pp. 1439-1442
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
HEVCIntra predictionrough mode decision (RMD)rate distortion optimization (RDO)pipelining
 Summary | Full Text:PDF(689.2KB)

Texture Direction Based Optimization for Intra Prediction in HEVC
Zhengcong WANG Peng WANG Hongguang ZHANG Hongjun ZHANG Shibao ZHENG Li SONG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2014/05/01
Vol. E97-D  No. 5 ; pp. 1390-1393
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCintra predictiontexture directioncomplexity reductionquad-tree structure
 Summary | Full Text:PDF(599.2KB)

A Fast Intra Prediction Method Using the Distribution of Adjacent Pixels in HEVC
Youngjo KIM Juwon BYUN Jaeseok KIM 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/01/01
Vol. E97-A  No. 1 ; pp. 444-447
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
HEVCintra-mode codingvideo codingvideo compression
 Summary | Full Text:PDF(764.7KB)

A High Performance HEVC De-Blocking Filter and SAO Architecture for UHDTV Decoder
Jiayi ZHU Dajiang ZHOU Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/12/01
Vol. E96-A  No. 12 ; pp. 2612-2622
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on VLSI Design and CAD Algorithms)
Category: High-Level Synthesis and System-Level Design
Keyword: 
DBFSAOHEVCpipeline
 Summary | Full Text:PDF(4MB)

A Unified Forward/Inverse Transform Architecture for Multi-Standard Video Codec Design
Sha SHEN Weiwei SHEN Yibo FAN Xiaoyang ZENG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/07/01
Vol. E96-A  No. 7 ; pp. 1534-1542
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
HEVCinteger DCT/IDCTHadamard transforminput-muxed constant multipliermulti-standard video coding
 Summary | Full Text:PDF(1.8MB)

A Dual-Mode Deblocking Filter Design for HEVC and H.264/AVC
Muchen LI Jinjia ZHOU Dajiang ZHOU Xiao PENG Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/06/01
Vol. E96-A  No. 6 ; pp. 1366-1375
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Circuit, System, and Computer Technologies)
Category: 
Keyword: 
HEVCH.264/AVCdeblocking filterdual-modelow powerSHVHD
 Summary | Full Text:PDF(2.7MB)

All-Zero Block-Based Optimization for Quadtree-Structured Prediction and Residual Encoding in High Efficiency Video Coding
Guifen TIAN Xin JIN Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-A  No. 4 ; pp. 769-779
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
HEVCall-zero blockvariable block sizeresidual encoding
 Summary | Full Text:PDF(3.5MB)

Early Decision of Prediction Direction with Hierarchical Correlation for HEVC Compression
Chae Eun RHEE Hyuk-Jae LEE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-D  No. 4 ; pp. 972-975
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Processing and Video Processing
Keyword: 
HEVCH.264/AVCprediction directionmode decision
 Summary | Full Text:PDF(763.6KB)

Content Adaptive Hierarchical Decision of Variable Coding Block Sizes in High Efficiency Video Coding for High Resolution Videos
Guifen TIAN Xin JIN Satoshi GOTO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2013/04/01
Vol. E96-A  No. 4 ; pp. 780-789
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Digital Signal Processing
Keyword: 
video codingHEVCcontent adaptivevariable block sized predictionsum of absolute quantized residual coefficient
 Summary | Full Text:PDF(2.9MB)