Zejian YUAN


Interactive Facial-Geometric-Feature Animation for Generating Expressions of Novel Faces
Yang YANG Zejian YUAN Nanning ZHENG Yuehu LIU Lei YANG Yoshifumi NISHIO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2011/05/01
Vol. E94-D  No. 5  pp. 1099-1108
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Computer Graphics
Keyword: 
interactive animationfacial-geometric-featuremodel prior
 Summary | Full Text:PDF