Yutaka TANAKA


FOREWORD
Yoshinori HATORI Shuichi MATSUMOTO Hiroshi KOTERA Kiyoharu AIZAWA Fumitaka ONO Hideo KITAJIMA Taizo KINOSHITA Shigeru KUROE Yutaka TANAKA Hideo HASHIMOTO Mitsuharu YANO Toshiaki WATANABE 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 1996/10/25
Vol. E79-B  No. 10  pp. 1413-1414
Type of Manuscript:  FOREWORD
Category: 
Keyword: 
 Summary | Full Text:PDF(364.6KB)