Yu-Cheng HE


Fast-Converging Flipping Rules for Symbol Flipping Decoding of Non-Binary LDPC Codes
Zhanzhan ZHAO Xiaopeng JIAO Jianjun MU Yu-Cheng HE Junjun GUO 
Publication:   
Publication Date: 2019/07/01
Vol. E102-A  No. 7  pp. 930-933
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Coding Theory
Keyword: 
non-binary LDPC codessymbol flipping decodingflipping rules
 Summary | Full Text:PDF

Resource Allocation in Multi-Cell Massive MIMO System with Time-Splitting Wireless Power Transfer
Jia-Cheng ZHU Dong-Hua CHEN Yu-Cheng HE Lin ZHOU Jian-Jun MU 
Publication:   
Publication Date: 2018/11/01
Vol. E101-B  No. 11  pp. 2331-2339
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Wireless Communication Technologies
Keyword: 
convex approximationmassive MIMOpower allocationtime-splittingwireless power transfer
 Summary | Full Text:PDF