YiYun WANG


Multi-Granular OXC Node Based on Lambda-Group Technology
YiYun WANG Qingji ZENG Chen HE Lihua LU ZhiCheng SUI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2006/06/01
Vol. E89-B  No. 6  pp. 1883-1887
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Switching for Communications
Keyword: 
multi-granularitytraffic groomingGMPLSlambda-groupOXC
 Summary | Full Text:PDF