Yi-mu JI


Multi-View Synthesis and Analysis Dictionaries Learning for Classification
Fei WU Xiwei DONG Lu HAN Xiao-Yuan JING Yi-mu JI 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3  pp. 659-662
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
multi-view dictionary learningsynthesis dictionaryanalysis dictionaryuncorrelation term
 Summary | Full Text:PDF(129.4KB)