Yanmin LIU


New Families of Almost Binary Sequences with Optimal Autocorrelation Property
Xiuping PENG Hongbin LIN Yanmin LIU Xiaoyu CHEN Xiaoxia NIU Yubo LI 
Publication:   
Publication Date: 2019/02/01
Vol. E102-A  No. 2  pp. 467-470
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Coding Theory
Keyword: 
almost binary sequencescyclotomyoptimal autocorrelation property
 Summary | Full Text:PDF(136.9KB)