Xiaohong ZHANG


Automated Duplicate Bug Report Detection Using Multi-Factor Analysis
Jie ZOU Ling XU Mengning YANG Xiaohong ZHANG Jun ZENG Sachio HIROKAWA 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2016/07/01
Vol. E99-D  No. 7  pp. 1762-1775
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
duplicate bug reports detectiontopic modelLDAN-gramLNG
 Summary | Full Text:PDF(1.7MB)