Xiao-Yuan JING


Multi-View Synthesis and Analysis Dictionaries Learning for Classification
Fei WU Xiwei DONG Lu HAN Xiao-Yuan JING Yi-mu JI 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3  pp. 659-662
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
multi-view dictionary learningsynthesis dictionaryanalysis dictionaryuncorrelation term
 Summary | Full Text:PDF(129.4KB)

Facial Image Recognition Based on a Statistical Uncorrelated Near Class Discriminant Approach
Sheng LI Xiao-Yuan JING Lu-Sha BIAN Shi-Qiang GAO Qian LIU Yong-Fang YAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2010/04/01
Vol. E93-D  No. 4  pp. 934-937
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image Recognition, Computer Vision
Keyword: 
near classeslocally statistical uncorrelated constraintsstatistical uncorrelated near class discriminant (SUNCD)face recognition
 Summary | Full Text:PDF(144.7KB)