Xianwei LI


Optimal Pricing for Service Provision in Heterogeneous Cloud Market
Xianwei LI Bo GU Cheng ZHANG Zhi LIU Kyoko YAMORI Yoshiaki TANAKA 
Publication:   
Publication Date: 2019/06/01
Vol. E102-B  No. 6  pp. 1148-1159
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
pricingcloud marketcloud service provider
 Summary | Full Text:PDF