Shanpu SHEN


Reconfigurable Metal Chassis Antenna
Chi-Yuk CHIU Shanpu SHEN Fan JIANG Katsunori ISHIMIYA Qingsha S. CHENG Ross D. MURCH 
Publication:   
Publication Date: 2019/01/01
Vol. E102-B  No. 1  pp. 147-155
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Antennas and Propagation
Keyword: 
mobile phonesmobile terminalsreconfigurable antennasantenna matchingoptimization
 Summary | Full Text:PDF(2.7MB)