Qingtian ZENG


Mining Emergency Event Logs to Support Resource Allocation
Huiling LI Cong LIU Qingtian ZENG Hua HE Chongguang REN Lei WANG Feng CHENG 
Publication:   
Publication Date: 2021/10/01
Vol. E104-D  No. 10  pp. 1651-1660
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Office Information Systems, e-Business Modeling
Keyword: 
emergency resource allocationemergency event logsprocess miningPetri nets
 Summary | Full Text:PDF(1.1MB)

Towards Comprehensive Support for Business Process Behavior Similarity Measure
Cong LIU Qingtian ZENG Hua DUAN Shangce GAO Chanhong ZHOU 
Publication:   
Publication Date: 2019/03/01
Vol. E102-D  No. 3  pp. 588-597
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Office Information Systems, e-Business Modeling
Keyword: 
business processpetri netsbehavior similarityconcurrent reachability graphETR-set
 Summary | Full Text:PDF(598.9KB)

A Two-Layered Framework for the Discovery of Software Behavior: A Case Study
Cong LIU Jianpeng ZHANG Guangming LI Shangce GAO Qingtian ZENG 
Publication:   
Publication Date: 2018/08/01
Vol. E101-D  No. 8  pp. 2005-2014
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
software behavior discoveryuser behaviorplug-in calling behaviorprocess mining
 Summary | Full Text:PDF(1.4MB)