Junjun GUO


Fast-Converging Flipping Rules for Symbol Flipping Decoding of Non-Binary LDPC Codes
Zhanzhan ZHAO Xiaopeng JIAO Jianjun MU Yu-Cheng HE Junjun GUO 
Publication:   
Publication Date: 2019/07/01
Vol. E102-A  No. 7  pp. 930-933
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Coding Theory
Keyword: 
non-binary LDPC codessymbol flipping decodingflipping rules
 Summary | Full Text:PDF

Suppressing Fractional Pseudocodewords by Eliminating Small Instantons
Junjun GUO Jianjun MU Xiaopeng JIAO Peng ZHAO 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2016/02/01
Vol. E99-A  No. 2  pp. 674-677
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Coding Theory
Keyword: 
LDPC codespseudocodewordsinstantonsfractional distancelinear programming (LP) decoding
 Summary | Full Text:PDF

Collaborative Representation Graph for Semi-Supervised Image Classification
Junjun GUO Zhiyong LI Jianjun MU 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2015/08/01
Vol. E98-A  No. 8  pp. 1871-1874
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Image
Keyword: 
image classificationcollaborative representationsemi-supervised learninggraph construction
 Summary | Full Text:PDF

Finding Small Fundamental Instantons of LDPC Codes by Path Extension
Junjun GUO Jianjun MU Xiaopeng JIAO Guiping LI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences
Publication Date: 2014/04/01
Vol. E97-A  No. 4  pp. 1001-1004
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Coding Theory
Keyword: 
instantonerror floorlow-density parity-check (LDPC) codeslinear programming (LP)
 Summary | Full Text:PDF