Jintao HU


A 65 nm 19.1-to-20.4 GHz Sigma-Delta Fractional-N Frequency Synthesizer with Two-Point Modulation for FMCW Radar Applications
Yuanyuan XU Wei LI Wei WANG Dan WU Lai HE Jintao HU 
Publication:   
Publication Date: 2019/01/01
Vol. E102-C  No. 1  pp. 64-76
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
CMOSFMCW radarfractional-Nphase locked loopfrequency synthesizertwo-point modulation
 Summary | Full Text:PDF(2MB)