Jianping ZHANG


A Hybrid Speech Emotion Recognition System Based on Spectral and Prosodic Features
Yu ZHOU Junfeng LI Yanqing SUN Jianping ZHANG Yonghong YAN Masato AKAGI 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2010/10/01
Vol. E93-D  No. 10  pp. 2813-2821
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Human-computer Interaction
Keyword: 
speech emotion recognitionnon-uniform subband processingspectral featureprosodic feature
 Summary | Full Text:PDF

Effects of the Temporal Fine Structure in Different Frequency Bands on Mandarin Tone Perception
Lin YANG Jianping ZHANG Jian SHAO Yonghong YAN 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems
Publication Date: 2008/02/01
Vol. E91-D  No. 2  pp. 371-374
Type of Manuscript:  LETTER
Category: Speech and Hearing
Keyword: 
tone perceptionauditory chimaerasfine structure cues
 Summary | Full Text:PDF