Jian PANG


An 8.5-dB Insertion Loss and 0.8° RMS Phase Error Ka-Band CMOS Hybrid Phase Shifter Featuring Nonuniform Matching for Satellite Communication
Xi FU Yun WANG Xiaolin WANG Xiaofan GU Xueting LUO Zheng LI Jian PANG Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2022/10/01
Vol. E105-C  No. 10  pp. 552-560
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuits and Their Application Technologies)
Category: 
Keyword: 
phase shifterswitch-type phase shifterreflective-type phase shifterKa-band29GHzphased-arraymillimeter-waveCMOS
 Summary | Full Text:PDF

A Compact and High-Resolution CMOS Switch-Type Phase Shifter Achieving 0.4-dB RMS Gain Error for 5G n260 Band
Jian PANG Xueting LUO Zheng LI Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2022/03/01
Vol. E105-C  No. 3  pp. 102-109
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Microwaves, Millimeter-Waves
Keyword: 
5th generation mobile network (5G)n260 bandswith-type phase shifter39 GHzCMOSphased-array
 Summary | Full Text:PDF

A Low-Jitter Injection-Locked Clock Multiplier Using 97-µW Transformer-Based VCO with 18-kHz Flicker Noise Corner
Zheng SUN Hanli LIU Dingxin XU Hongye HUANG Bangan LIU Zheng LI Jian PANG Teruki SOMEYA Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2021/07/01
Vol. E104-C  No. 7  pp. 289-299
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Solid-State Circuit Design — Architecture, Circuit, Device and Design Methodology)
Category: 
Keyword: 
injection lockfrequency multiplierIoTultra-low powerVCOtransformerFoMflicker noiseCMOS
 Summary | Full Text:PDF

A Compact TF-Based LC-VCO with Ultra-Low-Power Operation and Supply Pushing Reduction for IoT Applications
Zheng SUN Dingxin XU Hongye HUANG Zheng LI Hanli LIU Bangan LIU Jian PANG Teruki SOMEYA Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2020/10/01
Vol. E103-C  No. 10  pp. 505-513
Type of Manuscript:  Special Section PAPER (Special Section on Analog Circuits and Their Application Technologies)
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
on-chiptransformerPGSultra-low-powerLC-VCOsupply pushingKVDDphase-noiseFoMareaIoT
 Summary | Full Text:PDF

A 28-GHz CMOS Vector-Summing Phase Shifter Featuring I/Q Imbalance Calibration Supporting 11.2Gb/s in 256QAM for 5G New Radio
Jian PANG Ryo KUBOZOE Zheng LI Masaru KAWABUCHI Atsushi SHIRANE Kenichi OKADA 
Publication:   
Publication Date: 2020/02/01
Vol. E103-C  No. 2  pp. 39-47
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
28-GHz5G new radiophase shiftervector-summingEVMRMS phase errorRMS gain error
 Summary | Full Text:PDF

A Low-Power Pulse-Shaped Duobinary ASK Modulator for IEEE 802.11ad Compliant 60GHz Transmitter in 65nm CMOS
Bangan LIU Yun WANG Jian PANG Haosheng ZHANG Dongsheng YANG Aravind Tharayil NARAYANAN Dae Young LEE Sung Tae CHOI Rui WU Kenichi OKADA Akira MATSUZAWA 
Publication:   
Publication Date: 2018/02/01
Vol. E101-C  No. 2  pp. 126-134
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Electronic Circuits
Keyword: 
60-GHz5G communicationspectrum mask compliantduobinarysemi-digital FIR
 Summary | Full Text:PDF