Hui Hui DONG


Highly Efficient Mobile Visual Search Algorithm
Chuang ZHU Xiao Feng HUANG Guo Qing XIANG Hui Hui DONG Jia Wen SONG 
Publication:   
Publication Date: 2018/12/01
Vol. E101-D  No. 12  pp. 3073-3082
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Data Engineering, Web Information Systems
Keyword: 
mobile visual searchdescriptor extractionfeature selectionreranking
 Summary | Full Text:PDF