Guozheng YANG


Feature Selection Based on Modified Bat Algorithm
Bin YANG Yuliang LU Kailong ZHU Guozheng YANG Jingwei LIU Haibo YIN 
Publication:   
Publication Date: 2017/08/01
Vol. E100-D  No. 8  pp. 1860-1869
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Pattern Recognition
Keyword: 
feature selectionwrapper modelbat algorithmpremature convergenceSVM
 Summary | Full Text:PDF