[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.J101-D No.2
A Head-Mounted Device for Measuring Mutual Facing Behavior among Individuals
Taku HACHISU, Yadong PAN, Soichiro MATSUDA, Baptiste BOURREAU, Kenji SUZUKI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240