[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E96-B No.7
An Improved Generalized Optimization of Polarimetric Contrast Enhancement and Its Application to Ship Detection
Junjun YIN, Jian YANG, Chunhua XIE, Qingjun ZHANG, Yan LI, Yalin QI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240