[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E102-B No.3
An Iterative Decoding Scheme for CPM-QC-LDPC Codes Based on Matrix Transform
Zuohong XU, Jiang ZHU, Qian CHENG, Zixuan ZHANG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240