[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E102-B No.2
5G Experimental Trials for Ultra-Reliable and Low Latency Communications Using New Frame Structure
Masashi IWABUCHI, Anass BENJEBBOUR, Yoshihisa KISHIYAMA, Guangmei REN, Chen TANG, Tingjian TIAN, Liang GU, Yang CUI, Terufumi TAKADA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240