[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-D No.9
Formal Method for Security Analysis of Electronic Payment Protocols
Yi LIU, Qingkun MENG, Xingtong LIU, Jian WANG, Lei ZHANG, Chaojing TANG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240