[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-D No.8
Predicting Taxi Destination by Regularized RNN with SDZ
Lei ZHANG, Guoxing ZHANG, Zhizheng LIANG, Qingfu FAN, Yadong LI,
1 ¥3240
Total: ¥3,240