[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-D No.10
Improving Per-Node Computing Efficiency by an Adaptive Lock-Free Scheduling Model
Zhishuo ZHENG, Deyu QI, Naqin ZHOU, Xinyang WANG, Mincong YU,
1 ¥3240
Total: ¥3,240