[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-C No.2
A Low-Power Pulse-Shaped Duobinary ASK Modulator for IEEE 802.11ad Compliant 60GHz Transmitter in 65nm CMOS
Bangan LIU, Yun WANG, Jian PANG, Haosheng ZHANG, Dongsheng YANG, Aravind Tharayil NARAYANAN, Dae Young LEE, Sung Tae CHOI, Rui WU, Kenichi OKADA, Akira MATSUZAWA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240