[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.4
Regularized Kernel Representation for Visual Tracking
Jun WANG, Yuanyun WANG, Chengzhi DENG, Shengqian WANG, Yong QIN,
1 ¥3240
Total: ¥3,240