[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.1
Simplified Vehicle Vibration Modeling for Image Sensor Communication
Masayuki KINOSHITA, Takaya YAMAZATO, Hiraku OKADA, Toshiaki FUJII, Shintaro ARAI, Tomohiro YENDO, Koji KAMAKURA,
1 ¥3240
Total: ¥3,240