[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.12
Relaxing Enhanced Chosen-Ciphertext Security
Honglong DAI, Jinying CHANG, Zhenduo HOU, Maozhi XU,
1 ¥3240
Total: ¥3,240