[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.12
More General QAM Complementary Sequences
Fanxin ZENG, Xiping HE, Guojun LI, Guixin XUAN, Zhenyu ZHANG, Yanni PENG, Sheng LU, Li YAN,
1 ¥3240
Total: ¥3,240