[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E101-A No.12
A Generic Construction of Mutually Orthogonal Optimal Binary ZCZ Sequence Sets
Yubo LI, Shuonan LI, Hongqian XUAN, Xiuping PENG,
1 ¥3240
Total: ¥3,240