[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-D No.2
CLCMiner: Detecting Cross-Language Clones without Intermediates
Xiao CHENG, Zhiming PENG, Lingxiao JIANG, Hao ZHONG, Haibo YU, Jianjun ZHAO,
1 ¥3240
Total: ¥3,240