[Pay Per View]  confirm


Vol/No/Title/Authors number Price(including tax)
Vol.E100-A No.11
Detecting Semantic Communities in Social Networks
Zhen LI, Zhisong PAN, Guyu HU, Guopeng LI, Xingyu ZHOU,
1 ¥3240
Total: ¥3,240