Keyword : quantized congestion notification


Analysis on Buffer Occupancy of Quantized Congestion Notification in Data Center Networks
Chang RUAN Jianxin WANG Jiawei HUANG Wanchun JIANG 
Publication:   IEICE TRANSACTIONS on Communications
Publication Date: 2016/11/01
Vol. E99-B  No. 11 ; pp. 2361-2372
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Network
Keyword: 
quantized congestion notificationbuffer occupancydata center networksnonlinear
 Summary | Full Text:PDF(1.9MB)