Yuting CHEN


SPDebugger: A Fine-Grained Deterministic Debugger for Concurrency Code
Ziyi LIN Yilei ZHOU Hao ZHONG Yuting CHEN Haibo YU Jianjun ZHAO 
Publication:   
Publication Date: 2017/03/01
Vol. E100-D  No. 3  pp. 473-482
Type of Manuscript:  PAPER
Category: Software Engineering
Keyword: 
concurrencydebugdeterministic reproduction
 Summary | Full Text:PDF(959.7KB)